หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดู่ หมู่ที่ 1

  โครงการขุดคลองระบายน้ำบ้านหนองพญา หมู่ที่ 7

  อบต.อาโพน ประชาสัมพันธ์ 6 วิธีประหยัดไฟฟ้าลดการใช้พลังงานภายในบ้าน

  อบต.ประชาสัมพันธ์ ชุมชนปลอดยะและการที่จะทำให้ขยะมีจำนวนลดลงสามารถเริ่มต้นง่ายๆด้วยวิธีการ 3R

  ประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดหาพัสดุ

  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

  ขอประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

  ประชาสัมพันธ์การขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2561

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที (พ.ศ.2560ถึงพ.ศ.

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง คู่มือจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน

  ขั้นตอนและวิธีการทำที่กำจัดขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน

  ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2559

  ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2559

  ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ต่อไป
พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.159.85.193
คุณเข้าชมลำดับที่ 200,055

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 3 2 1 4 0
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.