หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์ ประชุมเพื่อการปรึกษาหารือเชิงบูรณาแนวทางการดาเนินงานและการจัดงานประชาสัมพันธ์  
       กรมหม่อนไหม ได้จัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้านหม่อนไหม จานวน 2 จุดในเขตพื้นที่รับผิดชอบอาเภอเมืองสุรินทร์ ได้แก่ บ้านพญาราม และบ้านท่าสว่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญา และอาชีพด้านหม่อนไหม ตลอดจนการสนับสนุนให้มีการสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้ประสานงานร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนตาบลท่าสว่าง มีแผนการดาเนินงานจัดงานประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมขึ้น ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ หมู่บ้านท่าสว่าง หมู่ที่ 1 ตาบลท่าสว่าง อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นั้น
ไฟล์ประกอบ


ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง
วันที่ประกาศ : 2560-06-28
พฤศจิกายน 2560
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.145.117.60
คุณเข้าชมลำดับที่ 123,705

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 3 2 1 4 0
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.