หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
      

 สำนักงาน ป.ป.ช.ได้จัดทำระบบสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA System ) ประจำปี ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคก จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่รับบริการหรือมาติดต่องานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคก ได้แก่ ผู้ที่มาเสียภาษี ผู้มาขอรับบัตรสวัสดิการต่างๆ บริษัทผู้เสนองานซื้อ/จ้าง โรงเรียน/สถานศึกษา และผู้มาติดต่อบริการในเรื่องอื่นๆ ได้เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของ อบต.บัวโคก ได้ทางช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกนี้
https://itas.nacc.go.th/go/eit/lfumyv หรือ QR code ตามที่ระบุไว้ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคก
วันที่ประกาศ : 2562-05-20
มิถุนายน 2562
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 26 มิถุนายน 2562
ออนไลน์ทั้งหมด 11 คน
หมายเลข IP 100.25.214.89
คุณเข้าชมลำดับที่ 216,041

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 3 2 1 4 0
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.