หน้าแรก     มีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน 

มีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน
มีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน  


ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านไพล จำนวนประชากร ชาย 251 คน หญิง 255 คน รวม 506 คน

หมู่ที่ 2 บ้านภูมิใหม่ จำนวนประชากร ชาย 243 คน หญิง 277 คน รวม 520 คน

หมู่ที่ 3 บ้านโคกโดง จำนวนประชากร ชาย 187 คน หญิง 210 คน รวม 397 คน

หมู่ที่ 4 บ้านหินโคน จำนวนประชากร ชาย 268 คน หญิง 277 คน รวม 545 คน

หมู่ที่ 5 บ้านสองสะโกม จำนวนประชากร ชาย 312 คน หญิง 334 คน รวม 646 คน

หมู่ที่ 6 บ้านโคกลาว จำนวนประชากร ชาย 282 คน หญิง 269 คน รวม 551 คน

หมู่ที่ 7 บ้านตระแบก จำนวนประชากร ชาย 171 คน หญิง 177 คน รวม 348 คน

หมูที่ 8 บ้านโสนก จำนวนประชากร ชาย 284 คน หญิง 260 คน รวม 544 คน

หมู่ที่ 9 บ้านเมืองเพชร  จำนวนประชากร ชาย 284 คน หญิง 260 คน รวม 544 คน

หมู่ที่ 10 บ้านโคกเพชร จำนวนประชากร ชาย 283 คน หญิง 290 คน รวม 573 คน

หมู่ที่ 11 บ้านปวงตึก จำนวนประชากร ชาย 278 คน หญิง 283 คน รวม 561 คน

หมู่ที่ 12 บ้านตาโกยพัฒนา จำนวนประชากร ชาย 151 คน หญิง 153 คน รวม 304 คน

กรกฎาคม 2562
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

ออนไลน์ทั้งหมด 14 คน
หมายเลข IP 3.92.28.84
คุณเข้าชมลำดับที่ 224,046

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไพล
หมู่ที่ 1 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 3 2 1 4 0
Tel : 044-069715  Fax : 044-069715
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.