การบริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
สำนักปลัด
งานนโยบายและแผน
การบริหารงบประมาณ
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
มาตรการต่างๆ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
โครงสร้างการบริหาร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บไซต์บริการ
งานกิจการผู้บริหาร
งานกิจการสภา อบต.
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
ข่าวสาร อบต.
บริการประชาชน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
แบบสอบถาม


  หน้าแรก     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการราย6เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2566เปิดอ่าน
     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานสวัสดิการและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     รายงานแสดงจำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแต่ละประเภท ปี 2564เปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลการออกปฏิบัติงานด้านการส่งน้ำอุปโภค-บริโภคเปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญาไข้เลือดออกเปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินโครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินเปิดอ่าน
     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ด้านจดทะเบียนพาณิชย์เปิดอ่าน
     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ด้านจำนวน นร.ศพด.ปี 2563เปิดอ่าน
     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ด้านเบี้ยยังชีพ ปี 2563เปิดอ่าน
     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ด้านจำนวนนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดอ่าน
     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ด้านเบี้ยยังชีพเปิดอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 2526 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 25 กันยายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.239.59.31
คุณเข้าชมลำดับที่ 415,473

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ
Em
อบต.ไพล
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.