การบริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
สำนักปลัด
งานนโยบายและแผน
การบริหารงบประมาณ
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
มาตรการต่างๆ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
โครงสร้างการบริหาร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บไซต์บริการ
งานกิจการผู้บริหาร
งานกิจการสภา อบต.
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
ข่าวสาร อบต.
บริการประชาชน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
แบบสอบถาม


  หน้าแรก     สมุดเยี่ยมชม 

สมุดเยี่ยมชม
สมุดเยี่ยมชม  
ลำดับที่ : 00008 เขียนเมื่อ : จันทร์ 7 ธ.ค. 2563 | 22:24:20 |
เขียนโดย : Elliotkak
Email : i.n.n.a.a.t.a.k.o.va92@gmail.c
ข้อความ : pill box organiser https://sites.google.com/view/comprartramadol colon herbal cleanser
 
............................................................................................

ลำดับที่ : 00007 เขียนเมื่อ : อังคาร 11 ต.ค. 2559 | |
เขียนโดย : Pon4
Email : ponlop@gmail.com
ข้อความ :

 

จะเกิดอะไรขึ้นในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อบุคคลเกิดผิดนัดชำระหนี้ หรือเป็นหนี้สูญ

ทางเราจะพยามยามลดความเสี่ยงในการผิดนัดชำระ และหนี้สูญลงตั้งแต่ต้น โดยการคัดกรอง และให้คะแนน(Credit scoring)ผู้ขอสินเชื่ออย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตามผู้ขอสินเชื่อบางท่าน ก็อาจจะผิดนัดการชำระหนี้ หรือกลายเป็นหนี้สูญได้จากหลายๆสาเหตุ เช่น ตกงาน ประสบอุบัติเหตุ เป็นต้น

 
............................................................................................

ลำดับที่ : 00006 เขียนเมื่อ : ศุกร์ 16 พ.ย. 2555 | | 223.207.99.165
เขียนโดย : นางสาววิภาดา แก้วแบน
Email : surin@npd9.com
ข้อความ :

เรียน  เจ้าหน้าที่พนักงาน อบต.ไพล

เรื่อง ขอแนะนำร้านใหม่

จาก ร้าน นภดลแบบเหล็กก่อสร้าง สาขาสุรินทร์

  ให้บริการ แบบเหล็กทุกชนิก สำหรับงานก่อสร้าง  อาคาร อาพาทเม็ต ตึก คอนโด เป็นต้น

สนใจติดต่อ-สอบถาม โทร 089-891-2308 Email.surin@npd9.com

 
............................................................................................

ลำดับที่ : 00005 เขียนเมื่อ : พุธ 31 ต.ค. 2555 | | 14.207.105.173
เขียนโดย : บจ.เดลส์เน็ท เอ็นเตอร์ไพรส์
Email : delsnet_xe2@hotmail.com
ข้อความ :

ประชาสัมพันธ์-โปรแกรมบริหารงานเบี้ยยังชีพ(บริหารงานด้านเบี้ยยังชีพ)
โปรแกรมบริหารงานเบี้ยยังชีพ (OBT)
เหมาะสำหรับงานบริการ ที่ต้องการความ "ถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้"

ถ้าท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้ Excel
แล้วต้องเจอกับปัญหาด้านข้อมูลที่มีปริมาณมาก การทำงานยุ่งยาก ซ้ำซ้อน
เช่นอายุเปลี่ยน เงินเปลี่ยน คำนวณใหม่ทุกปี ลืมปัญหานี้ไปได้เลย

คุณสมบัติของโปรแกรม

1. จัดเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก อย่างเป็นระบบ
2. มีระบบกำหนดสิทธิ์เพื่อการใช้งาน
3. คำนวณเงินตามกลุ่มอายุอัตโนมัติ
4. ใช้โปรแกรมพร้อมๆ กันได้หลายเครื่อง ไม่จำกัด
5. รายงานหลากหลาย ครบถ้วน
6. ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ได้
7. ใช้งานบน Smart Phone , iPad ,iPhone ได้

ดาวน์โหลดโปรแกรมทดลองใช้งานฟรีได้ที่ www.delsnet.com/download/obt.rar

รายละเอียดโปรแกรม
1. จัดเก็บประวัติส่วนตัว/ที่อยู่/ประเภทเงินสงเคราะห์ที่ได้รับ/ประเภทการรับเงิน/ธนาคารที่โอน/ รูปถ่าย/วันที่ย้ายออก-เสียชีวิต               
2. สามารถค้นหาข้อมูลผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ได้จาก ชื่อ-นามสกุล-บ้านเลขที่-หมู่ที่                                            
3. รายงานแบบแสดงรายละเอียดเป็น PDF และส่งออกข้อมูลออกเป็น Excel เพื่อนำไปใช้งานอื่นได้ ประกอบด้วย                       
    3.1 รายงานผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ แยกตามหมู่ที่                           
    3.2 รายงานผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ แยกตามกลุ่มอายุ (60-69,70-79,80-89,90ขึ้นไป)                           
    3.3 รายงานผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ แยกตามธนาคารที่โอนเงิน                           
    3.4 รายงานผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ แยกตามประเภท (ผู้สูงอายุ-พิการ-ผู้ป่วย)                           
    3.5 รายงานผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ รายงานการจ่ายเงินแสดงจำนวนเงินที่ได้รับทั้งหมด                           
    3.6 รายงานผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ แยกตามปีงบประมาณที่ได้รับ                           
4. รายงานสรุปจำนวนผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ แสดงเป็นกราฟ และส่งออกข้อมูลออกเป็น Excel                           
    4.1 รายงานสรุปจำนวนผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ แยกตามหมู่ที่                           
    4.2 รายงานสรุปจำนวนผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ แยกตามธนาคารที่โอนเงิน                           
    4.3 รายงานสรุปจำนวนผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ แยกตามจำนวนเงินที่ได้รับ                           
    4.4 รายงานสรุปจำนวนผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ แยกตาม (ผู้สูงอายุ-พิการ-ผู้ป่วย)                                        
    4.4 รายงานสรุปการจ่ายเงิน แยกตามกลุ่มอายุและประเภทเงินที่ได้รับ                                                                                             
5. รายงานการจ่ายเงิน                           
    5.1. รายงานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ย (ผู้สูงอายุ-พิการ-ผู้ป่วย) ประจำปีงบประมาณ                           
    5.2. รายงานแบบสรุปงบหน้าข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ย (ผู้สูงอายุ-พิการ-ผู้ป่วย)                           
    5.3. รายงานบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ย (ผู้สูงอายุ-พิการ-ผู้ป่วย) ประจำปีงบประมาณ เฉพาะผู้ที่ได้รับเงินโอนเข้าธนาคาร                   
    5.4. รายงานใบสำคัญการรับเงินประจำเดือนแยกตามหมู่ที่  เฉพาะผู้ที่มารับเงินด้วยตนเอง                           
    5.5. รายงานใบสำคัญการรับเงินประจำเดือนแยกตามหมู่ที่ เฉพาะผู้มอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน                           

ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ :

บริษัท เดลส์เน็ท เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เว็บไซด์ www.delsnet.co.th Email: info@delsnet.co.th โทร.086-981-7231 

 
............................................................................................

ลำดับที่ : 00004 เขียนเมื่อ : เสาร์ 27 ต.ค. 2555 | | 101.109.206.166
เขียนโดย : ต้อม เสราะตร็อบ
Email : --ไม่ได้ระบุอีเมล์--
ข้อความ :

กึด ดอน เสราะตร็อบ

 
............................................................................................

ลำดับที่ : 00003 เขียนเมื่อ : เสาร์ 15 ก.ย. 2555 | | 223.206.102.160
เขียนโดย : ยืด โกนยัยดวน 63
Email : --ไม่ได้ระบุอีเมล์--
ข้อความ :

 ....สองสะโกมจงจะเรีญ

 
............................................................................................

ลำดับที่ : 00002 เขียนเมื่อ : อังคาร 20 ก.ย. 2554 | | 125.27.238.15
เขียนโดย : เด็ก ต.ไพล
Email : --ไม่ได้ระบุอีเมล์--
ข้อความ :

มีการพัฒนาเว็บไซตืที่ดีขึ้นมาก ขอให้สู้ๆต่อไปน่ะค่ะ

 
............................................................................................

ลำดับที่ : 00001 เขียนเมื่อ : อาทิตย์ 15 ส.ค. 2553 | | 125.24.188.24
เขียนโดย : พล
Email : --ไม่ได้ระบุอีเมล์--
ข้อความ :

ลงรูปชัดๆด้วย   ลงรูปสม.อบต.นะจ๊ะ

 
............................................................................................

มีผู้ลงนาม 8 คน ๛ รวมทั้งหมด 1 หน้า :
สมุดเยี่ยมชม เชิญลงนาม
ข้อความ
อีเมล์ :
ลงชื่อ :
รหัสลับ :
ป้อนรหัส :  

ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 910
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 9 มิถุนายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.172.111.47
คุณเข้าชมลำดับที่ 386,805

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ
Em
อบต.ไพล
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.