การบริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
สำนักปลัด
งานนโยบายและแผน
การบริหารงบประมาณ
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
มาตรการต่างๆ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
โครงสร้างการบริหาร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บไซต์บริการ
งานกิจการผู้บริหาร
งานกิจการสภา อบต.
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
ข่าวสาร อบต.
บริการประชาชน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
แบบสอบถาม


  หน้าแรก     ผู้ใหญ่บ้าน 12 หมู่บ้าน 

ผู้ใหญ่บ้าน 12 หมู่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน 12 หมู่บ้าน  


นายสยาม ดนเสมอ
กำนันตำบลไพล
โทรศัพท์ : 0986599106


นางณัฎฐา แลตรง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านภูมิใหม่
โทรศัพท์ : 0849627129


นายเกรียงไกร เพ่งเล็งดี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโคกโดง
โทรศัพท์ : 0856393875


นางบุญมี เร่ครอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหินโคน
โทรศัพท์ : 0860310213


นายสนิท ริมงาม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสองสะโกม
โทรศัพท์ : 0899878045


นายพิลาส นิลหุต
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโคกลาว
โทรศัพท์ : 0810702504


นางสำรวม อินทยุง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านตระแบก
โทรศัพท์ : 064539819


นายจิรัฐธ์ บุญอยู่
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโสนก
โทรศัพท์ : 0631540907


นายประยัติ ผะกาทอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเมืองเพชร
โทรศัพท์ : 0879596359


นายพินิจ โกสีนาม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโคกเพชร


นายวรสิทธิ์ วรรณทอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านปวงตึก
โทรศัพท์ : 0927646646


นายพัฒน์ ชัยเชิดชู
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านตาโกยพัฒนา
โทรศัพท์ : 0899467572
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 2526 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 25 กันยายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.59.31
คุณเข้าชมลำดับที่ 415,463

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ
Em
อบต.ไพล
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.