หน้าแรก     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพล 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพล  


นางปุณณภา โลหะจินดา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพล


นายณัฐพร โกสีนาม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพล


นายสังอง ศรีจันทร์แปลง
เลขานุนุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพล


นายศักดิ์อนันต์ ฝ่ายขันธ์
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 1


นายสนองชัย มีกรรมสิทธิ์
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 1


นางสมอุ่น หริรักษ์
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 2


นายเกรียงไกร เพ่งเล็งดี
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 3


นางปราณี ประกอบดี
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 3


นางปุณณภา โลหะจินดา
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 4


นายวรรณสุข แท่นดี
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 5


นายสุธี ต้องถือดี
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 5


นายสำไล เปรื่องวิชา
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 6


นางพนิดา ไวเร็ว
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 6


นายเฉลียว อินทยุง
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 7


นายประชัน แหวนวิเศษ
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 7


นางสมนึก ทองลอย
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 8


นายสุพจน์ โกสีนาม
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 8


นายณัฐพร โกสีนาม
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 9


นายสมัย ตรงสูญดี
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 9


นางพรรณี เปรียบนาน
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 10


นายสุพัก อุนัยบรรณ์
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 10


นายสังอง ศรีจันทร์แปลง
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 11


นางอรพิมพ์ นามโสม
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 11


นายอัศนี งามมาก
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 12


นายพัฒน์ ชัยเชิดชู
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 12
พฤษภาคม 2562
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ออนไลน์ทั้งหมด 12 คน
หมายเลข IP 54.167.47.248
คุณเข้าชมลำดับที่ 202,150

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 3 2 1 4 0
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.