การบริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
สำนักปลัด
งานนโยบายและแผน
การบริหารงบประมาณ
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
มาตรการต่างๆ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
โครงสร้างการบริหาร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บไซต์บริการ
งานกิจการผู้บริหาร
งานกิจการสภา อบต.
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
ข่าวสาร อบต.
บริการประชาชน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
แบบสอบถาม


  หน้าแรก     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพล 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพล  


นางฤทัยภัทร โลหะจินดา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพล
โทรศัพท์ : 093-019-4555


นายศักดิ์อนันต์ ฝ่ายขันธ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพล
โทรศัพท์ : 089-578-8796


นายตระกูล พึ่งตน
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพล
โทรศัพท์ : 098-104-9688


นายวาณุพงษ์ อัคฮาด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพล หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 091-339-1822


นายพงษ์ศักดิ๋ ฉัตรทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพล หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ : 087-927-8947


นางปราณี ประกอบดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพล หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 081-730-5484


นายศักดิ์อนันต์ ฝ่ายขันธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพล หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ : 0895788796


นายพิรุณ ปลายด่วน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพล หมู่ที่ 7
โทรศัพท์ : 064-454-0150


นางนงเยาว์ เจตนาดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพล หมู่ที่ 8
โทรศัพท์ : 090-994-0494


นายสุคนธ์ แข็งยืนยง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพล หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ : 093-523-2550


นางฤทัยภัทร โลหะจินดา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพล หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 0930194555


นางสุนิสา จำปาหอม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพล หมู่ที่ 12
โทรศัพท์ : 089-097-4011


นางอรพิมพ์ นามโสม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพล หมู่ที่ 11
โทรศัพท์ : 088-343-7905


นายนิรัตน์ บุญเขลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพล หมู่ที่ 10
โทรศัพท์ : 088-711-8841


นส.ศันสนีย์ หมายสำราญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพล หมู่ที่ 9
โทรศัพท์ : 082-194-4031
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 910
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 9 มิถุนายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.172.111.47
คุณเข้าชมลำดับที่ 386,818

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ
Em
อบต.ไพล
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.