หน้าแรก     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพล 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพล  


นางปุณณภา โลหะจินดา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพล


นายณัฐพร โกสีนาม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพล


นายสังอง ศรีจันทร์แปลง
เลขานุนุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพล


นายศักดิ์อนันต์ ฝ่ายขันธ์
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 1


นายสนองชัย มีกรรมสิทธิ์
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 1


นางสมอุ่น หริรักษ์
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 2


นางปราณี ประกอบดี
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 3


นางปุณณภา โลหะจินดา
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 4


นายวรรณสุข แท่นดี
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 5


นายสุธี ต้องถือดี
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 5


นายสำไล เปรื่องวิชา
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 6


นางพนิดา ไวเร็ว
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 6


นายเฉลียว อินทยุง
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 7


นายประชัน แหวนวิเศษ
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 7


นางสมนึก ทองลอย
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 8


นายสุพจน์ โกสีนาม
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 8


นายณัฐพร โกสีนาม
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 9


นายสมัย ตรงสูญดี
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 9


นางพรรณี เปรียบนาน
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 10


นายสุพัก อุนัยบรรณ์
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 10


นายสังอง ศรีจันทร์แปลง
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 11


นางอรพิมพ์ นามโสม
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 11


นายอัศนี งามมาก
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 12


นายพัฒน์ ชัยเชิดชู
สมาชิกสภา อบต.ไพล หมู่ที่ 12
กรกฎาคม 2562
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 3.92.28.84
คุณเข้าชมลำดับที่ 224,029

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไพล
หมู่ที่ 1 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 3 2 1 4 0
Tel : 044-069715  Fax : 044-069715
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.