การบริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
สำนักปลัด
งานนโยบายและแผน
การบริหารงบประมาณ
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
มาตรการต่างๆ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
โครงสร้างการบริหาร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บไซต์บริการ
งานกิจการผู้บริหาร
งานกิจการสภา อบต.
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
ข่าวสาร อบต.
บริการประชาชน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
แบบสอบถาม


  หน้าแรก     คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง/ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ 

คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง/ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง/ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ  


นายนิเชต ดนเสมอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพล
โทรศัพท์ : 089-844-1127


นายสมอาง เหมือนปืน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพล
โทรศัพท์ : 087-260-7857


นางขวัญใจ ฝ่ายขันธ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพล
โทรศัพท์ : 087-961-1825


นางอารีย์ เจริญรื่น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพล
โทรศัพท์ : 080-731-9581


นายตระกูล พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพล
โทรศัพท์ : 0981049688


นายบุญธรรม ทวีสิน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 0879564396


นางธัญญาณี ไหวดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 0943657633


นายขวัญชัย ศิริสำราญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 0898452733


นายประชุม แนบทางดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ : 0817180489


หัวหน้าสำนักปลัด
ไม่มีผู้ครองตำแหน่ง
โทรศัพท์ : -


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพล
ไม่มีกรอบอัตรากำลัง
โทรศัพท์ : -


ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ไม่มีผู้ครองตำแหน่ง
โทรศัพท์ : -
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 2526 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 25 กันยายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.239.59.31
คุณเข้าชมลำดับที่ 415,488

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ
Em
อบต.ไพล
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.