การบริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
สำนักปลัด
งานนโยบายและแผน
การบริหารงบประมาณ
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
มาตรการต่างๆ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
โครงสร้างการบริหาร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บไซต์บริการ
งานกิจการผู้บริหาร
งานกิจการสภา อบต.
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
ข่าวสาร อบต.
บริการประชาชน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
แบบสอบถาม


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นายบุญธรรม ทวีสิน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 0879564396


นางแก้วกาญจน์ ปลายด่วน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0882913822


นางสาวกัญญาวีร์ ศิริชู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0981383906


นายบุญธรรม ทวีสิน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0879564396


นางนุจรินทร์ ดนเสมอ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 0870618509


นางสาวธนมนต์ วรรณทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 0810643144


นายชัยวัฒน์ สาคเรศ
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 0901859760


นายพรหมนาค ริมงาม
คนงานทั่วไป(งานทั่วไป)
โทรศัพท์ : 0958872254


นายเกียรติศักดิ์ ทองประดับ
คนงานทั่วไป(งานประจำรถน้ำ)
โทรศัพท์ : 0887233923


นายพรศักดิ์ ทองประดับ
คนงานทั่วไป(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
โทรศัพท์ : 0901091705


นายสุทธิภัทร กระสันดี
คนงานทั่วไป(งานดับเพลิง)
โทรศัพท์ : 0936438670


นายทนงศักดิ์ เปรื่องวิชา
คนงานทั่วไป(งานดับเพลิง)
โทรศัพท์ : 0643607149


นายบรรลือ ตรงสูญดี
คนงานทั่วไป(นักการภารโรง)
โทรศัพท์ : 0610181598


นายดาวรุ่ง แหวนวิเศษ
คนงานทั่วไป(ยาม)
โทรศัพท์ : 0902504063
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 2526 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 25 กันยายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.59.31
คุณเข้าชมลำดับที่ 415,479

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ
Em
อบต.ไพล
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.