การบริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
สำนักปลัด
งานนโยบายและแผน
การบริหารงบประมาณ
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
มาตรการต่างๆ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
โครงสร้างการบริหาร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บไซต์บริการ
งานกิจการผู้บริหาร
งานกิจการสภา อบต.
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
ข่าวสาร อบต.
บริการประชาชน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
แบบสอบถาม


  หน้าแรก     คณะกรรมการกองทุน 

คณะกรรมการกองทุน
คณะกรรมการกองทุน  
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ตำบลไพล


นายนิเชต ดนเสมอ
ประธานคณะกรรมการกองทุน
โทรศัพท์ : 0-4450-3849


นายสงบ ดนเสมอ
รองประธานฯ
โทรศัพท์ : 0-4450-3849


นายสมอาง เหมือนปืน
รองประธานฯ
โทรศัพท์ : 0-4450-3849


นางอารีย์ เจริญรื่น
กรรมการบริหารกองทุนฯ
โทรศัพท์ : 0-4450-3849


นางขวัญใจ ฝ่ายขันธ์
กรรมการบริหารกองทุนฯ
โทรศัพท์ : 0-4450-3849


นางเอื้อ คะนองดี
กรรมการบริหารกองทุนฯ
โทรศัพท์ : 0-4450-3849


นายสนิท ริมงาม
กรรมการบริหารกองทุนฯ
โทรศัพท์ : 0-4450-3849


นายคำนวณ นาคดี
กรรมการบริหารกองทุนฯ
โทรศัพท์ : 08-3379-6453


นางสมอุ่น หริรักษ์
กรรมการบริหารกองทุนฯ
โทรศัพท์ : 0-4450-3849


นางเอื้อ คะนองดี
กรรมการบริหารกองทุนฯ
โทรศัพท์ : 0-4450-3849


นายเฉียบ พลวงงาม
กรรมการบริหารกองทุนฯ
โทรศัพท์ : 0-4450-3849


นางรัชภรณ์ สมดอก
กรรมการบริหารกองทุนฯ
โทรศัพท์ : 0-4450-3849


นางเดือด เงาทอง
กรรมการบริหารกองทุนฯ
โทรศัพท์ : 0-4450-3849


นางสุธา โกยสำราญ
กรรมการบริหารกองทุนฯ
โทรศัพท์ : 0-4450-3849


นายประชุม แนบทางดี
กรรมการบริหารกองทุนฯและเลขานุการกรรมการบริหารกองทุน
โทรศัพท์ : 0-4450-3849


กัลยา บุญยืน
เจ้าหน้าที่บัญชีกองทุน
โทรศัพท์ : 0856577828
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 910
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 9 มิถุนายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.172.111.47
คุณเข้าชมลำดับที่ 386,812

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ
Em
อบต.ไพล
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.