หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  


นางธัญญาณี ไหวดี
หัวหน้าส่วนการคลัง


นางสาวแก้วกาญจน์ ยินดัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวกัลยา บุญยืน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวสุภัตร งามมาก
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายพิวัน ลำดับจุด
เจ้าพนักงานพัสดุ
กรกฎาคม 2562
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

ออนไลน์ทั้งหมด 14 คน
หมายเลข IP 3.92.28.84
คุณเข้าชมลำดับที่ 224,039

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไพล
หมู่ที่ 1 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 3 2 1 4 0
Tel : 044-069715  Fax : 044-069715
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.