การบริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
สำนักปลัด
งานนโยบายและแผน
การบริหารงบประมาณ
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
มาตรการต่างๆ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
โครงสร้างการบริหาร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บไซต์บริการ
งานกิจการผู้บริหาร
งานกิจการสภา อบต.
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
ข่าวสาร อบต.
บริการประชาชน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
แบบสอบถาม


  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  
ทำเนียบฝ่ายสภา


นางฤทัยภัทร โลหะจินดา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพล
โทรศัพท์ : 0930194555


นายศักดิ์อนันต์ ฝ่ายขันธ์
รองประธานสภา อบต.ไพล
โทรศัพท์ : 0895788796


นายตระกูล พึ่งตน
เลขานุการนายกฯ อบต.ไพล
โทรศัพท์ : 0981049688


นางสุนิสา จำปาหอม
ส.อบต.หมู่ที่ 12
โทรศัพท์ : 0890974011


นางอรพิมพ์ นามโสม
ส.อบต.หมู่ที่ 11
โทรศัพท์ : 0883437905


นายนิรันต์ บุญเขลา
ส.อบต.หมู่ที่ 10
โทรศัพท์ : 0887118841


นางสาวศันสนีย์ หมายสำราญ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
โทรศัพท์ : 0821944031


นางนงเยาว์ เจตนาดี
ส.อบต.หมู่ที่ 8
โทรศัพท์ : 0902940494


นายพิรุณ ปลายด่วน
ส.อบต.หมู่ที่ 7
โทรศัพท์ : 0644540150


นายสุคนธ์ แข็งยืนยง
ส.อบต.หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ : 0935232550


นายวาณุพงษ์ อัคฮาด
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 0913391822


นางฤทัยภัทร โลหะจินดา
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 0930194555


นางปราณี ประกอบดี
ส.อบต.หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 0817305484


นายพงษ์ศักดิ์ ฉัตรทอง
ส.อบต.หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ : 0879278947


นายศักดิ์อนันต์ ฝ่ายขันธ์
ส.อบต.หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ : 0895788796
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 2526 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 25 กันยายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.59.31
คุณเข้าชมลำดับที่ 415,423

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ
Em
อบต.ไพล
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.