หน้าแรก     สปสช.อบตไพล 

สปสช.อบตไพล
สปสช.อบตไพล  

 คณะกรรมการ กองทุน สปสช. อบต.ไพล

1. นายนิเชต  ดนเสมอ          นายก อบต.ไพล                           ประธานกองทุนฯ

2. นายสยาม ดนเสมอ           กำนัน ต.ไพล                                รองประธาน คนที่ 1

3. นางปุณณภา  โลหะจินดา ประธานสภา อบต.ไพล                 รองประธานคนที่2

4. นางเสาวดี  ห้าวหาญ        สมาชิกสภาอบต.ไพล                  กรรมการ

5. นางสมอุ่น  หริรักษ์            สมาชิก อบต.ไพล                        กรรมการ

6. นางจินดาภรณ์ เปรมผล    ผอ.รพ.สต.ไพล                            กรรมการ

7. นางสมนึก  ทองลอย         อสม.                                            กรรมการ

8. นางสุธา  โกยสำราญ        อสม.                                            กรรมการ

9. นายศุภศิลป์  สุขทวี           ตัวแทนหมู่บ้าน                           กรรมการ

10.นางณัฎฐา ตรงสูญดี        ตัวแทนหมู่บ้าน                            กรรมการ

11. นายสนิท  ริมงาม            ตัวแทนหมู่บ้าน                            กรรมการ

12.นายวรสิทธิ์ วรรณทอง    ตัวแทนหมู่บ้าน                             กรรมการ

13.นายพินิน  สุรสอน            ตัวแทนหมู่บ้าน                            กรรมการ

14.ส.ต.ท.ตระกูล  พึ่งตน       ปลัด อบต.                                   กรรมการ/เลขานุการ

 

เอกสารประกอบ
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 19 คน
หมายเลข IP 54.162.171.242
คุณเข้าชมลำดับที่ 245,527

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 3 2 1 4 0
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.