หน้าแรก     โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐาน  

 โครงสร้างพื้นฐาน

                       เส้นทางคมนาคม  เป็นการคมนาคมทางบกโดยทางรถยนต์ ซึ่งมีถนนสายหลักในการคมนาคม ดังนี้

                                -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  274   (สุรินทร์  - ช่องจอม)                          

                                นอกจากนี้ยังมีถนนที่แยกจากถนนสายหลัก  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง  และถนนดินเข้าสู่ทุกหมู่บ้านของตำบลไพล  ซึ่งจะใช้การได้ดีเฉพาะฤดูแล้ง

                                การคมนาคมในตำบลไพล  ใช้การเดินเท้า  รถจักรยาน  และรถจักรยานยนต์เป็นส่วนใหญ่  ส่วนการติดต่อกับชุมชนอื่นนอกเขตตำบลใช้รถจักรยานยนต์  รถโดยสารประจำทาง  เพื่อเดินทางไปยังอำเภอ  หรือเดินทางต่อไปยังจุดหมาย

                 

                      การไฟฟ้า

                                เขตตำบลไพล  เป็นชุมชนชนบท ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน  ทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน

                      

                      ระบบประปา

                                ประชาชนในตำบลไพล  ได้รับการบริการด้านการประปา   9  หมู่บ้าน

 

กรกฎาคม 2562
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

ออนไลน์ทั้งหมด 14 คน
หมายเลข IP 3.92.28.84
คุณเข้าชมลำดับที่ 224,052

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไพล
หมู่ที่ 1 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 3 2 1 4 0
Tel : 044-069715  Fax : 044-069715
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.