หน้าแรก     โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐาน  

 โครงสร้างพื้นฐาน

                       เส้นทางคมนาคม  เป็นการคมนาคมทางบกโดยทางรถยนต์ ซึ่งมีถนนสายหลักในการคมนาคม ดังนี้

                                -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  274   (สุรินทร์  - ช่องจอม)                          

                                นอกจากนี้ยังมีถนนที่แยกจากถนนสายหลัก  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง  และถนนดินเข้าสู่ทุกหมู่บ้านของตำบลไพล  ซึ่งจะใช้การได้ดีเฉพาะฤดูแล้ง

                                การคมนาคมในตำบลไพล  ใช้การเดินเท้า  รถจักรยาน  และรถจักรยานยนต์เป็นส่วนใหญ่  ส่วนการติดต่อกับชุมชนอื่นนอกเขตตำบลใช้รถจักรยานยนต์  รถโดยสารประจำทาง  เพื่อเดินทางไปยังอำเภอ  หรือเดินทางต่อไปยังจุดหมาย

                 

                      การไฟฟ้า

                                เขตตำบลไพล  เป็นชุมชนชนบท ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน  ทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน

                      

                      ระบบประปา

                                ประชาชนในตำบลไพล  ได้รับการบริการด้านการประปา   9  หมู่บ้าน

 

พฤษภาคม 2562
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ออนไลน์ทั้งหมด 14 คน
หมายเลข IP 54.167.47.248
คุณเข้าชมลำดับที่ 202,199

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 3 2 1 4 0
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.