การบริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
สำนักปลัด
งานนโยบายและแผน
การบริหารงบประมาณ
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
มาตรการต่างๆ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
โครงสร้างการบริหาร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บไซต์บริการ
งานกิจการผู้บริหาร
งานกิจการสภา อบต.
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
ข่าวสาร อบต.
บริการประชาชน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
แบบสอบถาม


  หน้าแรก     โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐาน  

 โครงสร้างพื้นฐาน

                       เส้นทางคมนาคม  เป็นการคมนาคมทางบกโดยทางรถยนต์ ซึ่งมีถนนสายหลักในการคมนาคม ดังนี้

                                -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  274   (สุรินทร์  - ช่องจอม)                          

                                นอกจากนี้ยังมีถนนที่แยกจากถนนสายหลัก  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง  และถนนดินเข้าสู่ทุกหมู่บ้านของตำบลไพล  ซึ่งจะใช้การได้ดีเฉพาะฤดูแล้ง

                                การคมนาคมในตำบลไพล  ใช้การเดินเท้า  รถจักรยาน  และรถจักรยานยนต์เป็นส่วนใหญ่  ส่วนการติดต่อกับชุมชนอื่นนอกเขตตำบลใช้รถจักรยานยนต์  รถโดยสารประจำทาง  เพื่อเดินทางไปยังอำเภอ  หรือเดินทางต่อไปยังจุดหมาย

                 

                      การไฟฟ้า

                                เขตตำบลไพล  เป็นชุมชนชนบท ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน  ทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน

                      

                      ระบบประปา

                                ประชาชนในตำบลไพล  ได้รับการบริการด้านการประปา   9  หมู่บ้าน

 

ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 2526 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 25 กันยายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.239.59.31
คุณเข้าชมลำดับที่ 415,487

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ
Em
อบต.ไพล
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.