การบริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
สำนักปลัด
งานนโยบายและแผน
การบริหารงบประมาณ
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
มาตรการต่างๆ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
โครงสร้างการบริหาร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บไซต์บริการ
งานกิจการผู้บริหาร
งานกิจการสภา อบต.
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
ข่าวสาร อบต.
บริการประชาชน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
แบบสอบถาม


  หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  

ข้อมูลทั่วไป

 

ทำเลที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลไพล  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนืออำเภอปราสาท

โดยเส้นทางคมนาคมสายสุรินทร์ ช่องจอม  เป็นระยะทางประมาณ   25     กิโลเมตร  และห่างจากตัวจังหวัดสุรินทร์ประมาณ  31  กิโลเมตรตำบลไพล  เป็น 1 ใน 18 ตำบลในเขตอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง  4  ส่วน คือ ตำบลประทัดบุ , ตำบลเชื้อเพลิง, ตำบลกังแอน , ตำบลปราสาทนง  อำเภอปราสาท ตำบลนาบัว  อำเภอเมือง , ดังนี้

              ทิศเหนือ           ติดต่อ   ตำบลนาบัว อำเภอเมือง และ 

                                                       ตำบล ประทัดบุ  อำเภอปราสาท

               ทิศตะวันออก   ติดต่อ  ตำบลเชื้อเพลิง  อำเภอปราสาท

                               ทิศตะวันตก      ติดต่อ  ตำบลประทัดบุ , ตำบลสมุด 

                                                                        อำเภอปราสาท 

                                ทิศใต้                ติดต่อ   ตำบลกังแอน  อำเภอปราสาท   

 

  

 

เนื้อที่

     ตำบลบ้านไพล มีเนื้อที่ประมาณ 26 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ16,314ไร่     

 

สภาพภูมิศาสตร์

                              สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลไพล  เป็นพื้นที่ราบ 

 

                สภาพภูมิอากาศ  โดยทั่วไปตลอดปี  มี  3  ฤดู  คือ

                                -  ฤดูร้อน     ประมาณเดือนมีนาคม เมษายน  อากาศร้อน

                                    อบอ้าวและแห้งแล้ง

                        -  ฤดูฝน        ประมาณเดือนพฤษภาคม ตุลาคม   

                            อากาศอบอุ่น  ฝนตกทั่วไปแต่ไม่ชุก  บางปีฝน

                            ทิ้งช่วง

                                -  ฤดูหนาว   ประมาณเดือนพฤศจิกายน กุมภาพันธ์ 

                                    อากาศเย็นและแห้งแล้ง  ลมพัดแรง

 

ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 2526 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 25 กันยายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.239.59.31
คุณเข้าชมลำดับที่ 415,467

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ
Em
อบต.ไพล
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.