หน้าแรก     ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านเศรษฐกิจ
ด้านเศรษฐกิจ  

ด้านเศรษฐกิจ

 

อาชีพหลักของประชากรในตำบลไพล  คือ  ทำนา  ทำไร่  รับจ้าง  เลี้ยงสัตว์  และทอผ้าไหม หลังฤดูการเก็บเกี่ยว

 

พื้นที่การทำนาและขนาดการถือครองที่ดิน

หมู่บ้าน

พื้นที่ทำนา/ไร่

ครัวเรือนที่ทำนา

ไม่เกิน  5 ไร่

6 –10  ไร่

11–20  ไร่

21–50  ไร่

50 ไร่ขึ้นไป

ไพล

ภูมิใหม่

โคกโดง

หินโคน

สองสะโกม

โคกลาว

ตระแบก

โสนก

เมืองเพชร

โคกเพชร

ปวงตึก

ตาโกยพัฒนา

 

1,850

1,700

1,044

914

998

1,140

1,020

1,365

1,476

1,496

2,244

916

 

80

95

69

83

59

99

89

68

85

84

68

53

8

9

6

13

12

3

15

10

13

9

8

6

15

26

19

15

10

29

22

15

21

22

18

18

 

32

40

28

31

20

52

33

22

27

36

25

16

 

20

14

14

20

12

14

15

18

19

14

12

11

 

5

6

2

4

5

1

4

3

5

3

5

2

 

                    

ประมาณผลผลิตทางการเกษตร

ข้าว  ในปี  2551  พื้นที่ปลูกข้าว  12,501  ไร่  ผลผลิตข้าว  เฉลี่ย    457  กก./ไร่

รายได้ รายจ่ายของครัวเรือน

รายได้ของราษฎรส่วนใหญ่ในตำบล  จะได้จากการทำนา  เลี้ยงสัตว์  เลี้ยงปลา  ปลูกหม่อน  เลี้ยงไหม  ทอผ้า  รับจ้างทั่วไป  รายได้เฉลี่ยต่อคน/ต่อปี   30,895.-  บาท / ปี

ด้านสังคม

เดิมตำบลไพล เป็นส่วนหนึ่งของตำบลกังแอน  โดยมีนายอาน  มีสานุ  เป็นกำนันคนแรกซึ่งก่อนที่จะมีการตั้งชื่อว่า  ไพล  นั้น  ตำบลไพลเป็นแหล่งที่มีต้นไพลซึ่งเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก  ชาวบ้านมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้มีการนำเอาส่วนหัวของไพลมาตำให้ละเอียดเพื่อนำมาปิดที่กระหม่อมของทารกที่เกิดใหม่  เป็นความเชื่อที่ว่าหากนำไพลมาปิดกระหม่อมของเด็กแล้ว  จะสามารถป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ  ป้องกันภูตผีปีศาจ ได้  และเพื่อไม่ให้เด็กขวัญอ่อน    จากประโยชน์ของต้นไพลนี้เองทำให้ทุกคนมีความคิดว่า  ควรนำคำว่า  ไพล  มาเป็นชื่อของตำบล หลังจากแยกจากตำบลกังแอน แล้วจะมีหมู่บ้านอยู่ในการปกครอง  จำนวน  24  หมู่บ้าน ต่อมาเมื่อปี  .. 2523   ได้มีการแยกตำบลเป็นตำบลเชื้อเพลิง  จำนวน  7  หมู่บ้าน   คงเหลือหมู่บ้านในเขตปกครองอีกจำนวน  17  หมู่บ้าน  ..2538  ได้มีการแยกตำบลเป็นตำบลประทัดบุ   จำนวน   8  หมู่บ้าน  คงเหลือหมู่บ้านในเขตปกครองของตำบลไพล   9   หมู่บ้าน  ต่อมาได้มีการแยกหมู่บ้านในตำบลไพลเพิ่มขึ้นอีก  3  หมู่บ้าน  คือ

                                 1. บ้านเมืองเพชร         แยกมาจาก       บ้านโคกเพชร

                                2. บ้านตระแบก           แยกมาจาก       บ้านโคกลาว

                                3. บ้านตาโกยพัฒนา    แยกมาจาก       บ้านปวงตึก

 

                รวมปัจจุบันมีหมู่บ้านในการปกครองจำนวน  12  หมู่บ้าน  ดังนี้

บ้านไพล                                               7.      บ้านตระแบก

บ้านภูมิใหม่                                          8.      บ้านโสนก

บ้านโคกโดง                                         9.      บ้านเมืองเพชร

บ้านหินโคน                                         10     บ้านโคกเพชร

บ้านสองสะโกม                                  11.    บ้านปวงตึก

บ้านโคกลาว                                         12.    บ้านตาโกยพัฒนา

 

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งตำบลไพล  มีผู้ดำรงตำแหน่งกำนันมาแล้ว  จำนวน  5  คน  ประกอบด้วย

1.    นายอาน   มีสานุ

2.    นายกัน      สาคเรศ

3.    นายประสิทธิ์     สาคเรศ

4.    นายยรรยง   พึ่งตน  เริ่มดำรงตำแหน่ง 1 เมษายน 2542  ถึง

10 สิงหาคม2544 

5.   นายสงบ  ดนเสมอ  เป็นกำนันท่านแรกที่มาจากการเลือกตั้ง ดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สายตรวจตำรวจชุมชน      มีเจ้าหน้าที่ดูแลประจำ  จำนวน   1  นาย, ลูกเสือชาวบ้าน  129  คน,มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน  120  คน และมีตำรวจหมู่บ้านจำนวน  60  คน

การสาธารณสุข

สถานบริการสาธารณสุข  1  แห่ง  มีเจ้าหน้าที่   จำนวน  3  คน   และ  อสม.  150   คน

ประเพณี วัฒนธรรม

 ที่สำคัญในท้องถิ่น ได้แก่  งานวันสงกรานต์  รำตรุษ  ประเพณีแซนโดนตา   

ประเพณีทำบุญข้าวเปลือก  และประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 

ภาษาที่นิยมใช้ในท้องถิ่น  คือ   ภาษาเขมร   

การศึกษา

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไพล   มีโรงเรียนในระดับประถมศึกษา   จำนวน   3 แห่ง  คือ โรงเรียนไพลศึกษาคาร  โรงเรียนบ้านสองสะโกม   และ โรงเรียนบ้านโคกเพชร 

 

กรกฎาคม 2562
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

ออนไลน์ทั้งหมด 14 คน
หมายเลข IP 3.92.28.84
คุณเข้าชมลำดับที่ 224,040

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไพล
หมู่ที่ 1 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 3 2 1 4 0
Tel : 044-069715  Fax : 044-069715
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.