หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประชาสัมพันธ์การปรองดอง โดย องค์การบริหารส่วนตำบลไพล 
     
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไพลอ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 
     
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2560 
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพล กำหนดระยะเวลาการชำระภาษีประจำปี 2560 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   ยื่นแบบแสดงรายการ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี             
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ...     จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง
ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ค...     จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยเพร่การทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็...     จำนวนผู้เข้าชม 5 ครั้ง
ประกาศ อบต.ศรีณรงค์ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมา...     จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง
ประกาศ อบต.ศรีณรงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1...     จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง นำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ...     จำนวนผู้เข้าชม 5 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง นำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ...     จำนวนผู้เข้าชม 6 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง นำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ...     จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง
ประชุมประจำเดือน พ.ย. 2560...     จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง
ประกาศ อบต.กระเบิ้อง เรื่องประกาศจัดทำแผนจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๖๑...     จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12 บ้านตาโกยพัฒนา
ข่าวย้อนหลัง
   ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม)
ข่าวย้อนหลัง
   ประกาศราคากลางรถยนต์ปรับอากาศตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ
ข่าวย้อนหลัง
   ราคากลางโครงการขุดลอกหนองปวงตึก หมู่ที่ 11 บ้านปวงตึก
ข่าวย้อนหลัง
   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูที่ 12 บ้านตาโกยพัฒนา
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


งานแห่เทียนพรรษาประจำปี2559
งานแห่เทียนพรรษาประจำปี2559  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพล  

องค์การบริหารส่วนตำบลไพล ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลไพล ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2558  

จดหมายข่าวเกี่ยวกับภาษี
จดหมายข่าวเกี่ยวกับภาษี  

ประเมินกองทุน สปสช. 2559
ประเมินกองทุน สปสช. 2559  

 คณะกรรมการกองทุน สปสช. อบต.ไพล

พฤศจิกายน 2560
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.224.18.114
คุณเข้าชมลำดับที่ 123,294

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 3 2 1 4 0
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.