หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประชาสัมพันธ์การปรองดอง โดย องค์การบริหารส่วนตำบลไพล 
     
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไพลอ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 
     
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2560 
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพล กำหนดระยะเวลาการชำระภาษีประจำปี 2560 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   ยื่นแบบแสดงรายการ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี             
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
รายงานงบทดลอง และงบรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 เดือนพฤศจิกายน 2560...     จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประ...     จำนวนผู้เข้าชม 18 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประ...     จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประ...     จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน 1 โครงการ...     จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง
ประกาศ อบต.กระเบิ้อง เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปรับแบบแสดงรายการเสียภาษีป้า...     จำนวนผู้เข้าชม 43 ครั้ง
ประกาศ อบต.กระเบิ้อง เรื่อง การรับแบบพิมพ์และกรอกแบบพิมพ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นต่อพนัก...     จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง
ประกาศ อบต.กระเบิ้อง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษี ยื่นชำระภาษีบำรุงท้องที่...     จำนวนผู้เข้าชม 39 ครั้ง
ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญเที่ยวงานปลาไหลข้าวใหม่หอมมะลิและงานกาชาดชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ...     จำนวนผู้เข้าชม 42 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ...     จำนวนผู้เข้าชม 47 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ราคากลางก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 2 บ้านภูมิใหม่
ข่าวย้อนหลัง
   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12 บ้านตาโกยพัฒนา
ข่าวย้อนหลัง
   ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม)
ข่าวย้อนหลัง
   ประกาศราคากลางรถยนต์ปรับอากาศตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ
ข่าวย้อนหลัง
   ราคากลางโครงการขุดลอกหนองปวงตึก หมู่ที่ 11 บ้านปวงตึก
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


งานแห่เทียนพรรษาประจำปี2559
งานแห่เทียนพรรษาประจำปี2559  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพล  

องค์การบริหารส่วนตำบลไพล ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลไพล ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2558  

จดหมายข่าวเกี่ยวกับภาษี
จดหมายข่าวเกี่ยวกับภาษี  

ประเมินกองทุน สปสช. 2559
ประเมินกองทุน สปสช. 2559  

 คณะกรรมการกองทุน สปสช. อบต.ไพล

ธันวาคม 2560
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 11 ธันวาคม 2560
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.221.136.62
คุณเข้าชมลำดับที่ 134,802

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 3 2 1 4 0
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.